Piotr Frąckowiak

Tytuł/Stopień: 
m
Nazwisko: 
F
Imię: 
P
Stanowisko: 
Adiunkt
Email: 
Numer Telefonu: 
+48
Konsultacje Indywidualne: 
śp
Adres: 
ul
Numer Pokoju: 
1